Menu

Klubbens Historie

Ryslinge Boldklub blev dannet i 1941, men boldspillet startede faktisk i 1930-31. Den gang blev der spillet fodbold på en græsmark, som blev stillet til rådighed af gårdejer Marius Egelund. Der var mange gode boldspillere her i byen. Mange af dem kom fra Fabers Fabriker, men også arbejdende smedesvende, malersvende, mejerister, gartnere og landmænd fra de forskellige gårde gjorde deres til, at der blev udkæmpet nogle drabelige dyster i privatkampe mod bl.a. Espe, Gislev, Ringe og Kværndrup.

Men vi skal helt frem til den 7. maj 1941, før Ryslinge Boldklub blev dannet. På den stiftende generalforsamling blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle bestå af fire ældre og tre unge medlemmer.
Der var den gang 27 aktive medlemmer og 14 passive. De ældre der kom i bestyrelsen var : skomagermester H.P. Hansen, fabriksarbejder Svend Petersen, skræddermester P. Johansen og Evald Mortensen. Blandt de unge var : skræddersvend Erik Gangelhoff, fabriksarbejder Erik Madsen og lagerekspedient Erik Hansen. Til suppleanter for de ældre valgtes Sofus Sørensen og for de unge Frede Witt. Som revisor valgtes manufakturhandler Dreymann og slagtermester Ovesen.
Den gang lå banen nede ved åen, og den var lejet af Aage Højvang, men den var på det tidspunkt ikke stor nok til at afvikle turneringskampe efter FBU's love. Så efter et stort arbejde af bestyrelsen, samt det dengang siddende sogneråd, fik boldklubben deres nye bane. Aage Højvang var i den periode formand for sognerådet, og var også i den tid en god forhandler ved de møder vi havde angående de nye baneforhold.
Jord til den nye bane blev af sognerådet købt nede ved forsamlingshuset. Imens de nye baneforhold blev etableret, fik vi dispensation frem til 1952 af FBU til at afvikle vores hjemmekampe. Den 7. september 1952 blev Ryslinge Boldklubs første stadion indviet, og det blev en festlig dag, idet vi i A-rækken mødte Skårup, og vi vandt 4-1. Det blev en uforglemmelig dag for RB41, og nu kunne man sige, at ungdommen havde fået fine kår for fodboldspillet.
Klubbens første klubhus blev indviet den 2. november 1974 på den gamle sportsplads nede ved Ryslinge Sogneskole. En gammel skolebarak fra Gislev blev transporteret til Ryslinge, hvorefter klubmedlemmerne gik i gang med at male barakken, grave elkabler ned, lægge fliser o.s.v.... Et par af bestyrelsesmedlemmernes hustruer gik i gang med at sy gardiner til huset. Inventaret sørgede kommunen for. Omklædningen foregik stadig i sogneskolens omklædningsrum, men nu havde vi da et samlingssted, som var vores eget.
Der er siden den tid sket store omvæltninger ved kommunesammenlægningen, hvilket også tydeligt ses med det nye stadionanlæg og Ryslinge Hallen, som vi er utrolig glade for. Så med de faciliteter, der er til rådighed, kan Ryslinge i dag tilfredsstille alle sportslige interesser for såvel børn som aktive voksne.
Ryslinge Boldklub's formænd gennem tiderne :
1941-1945 Svend Petersen
1945-1950 Børge Nielsen
1950-1953 Holger Madsen
1953-1955 Charles Persson
1955-1962 Svend Åge Andersen
1962-1963 Preben Rasmussen
1963-1963 Holger Mortensen
1963-1964 Kurt H. Andersen
1964-1967 Ib Skou
1967-1973 Einer Nielsen
1973-1976 Find Damgaard
1976-1976 Kaj Andersen
1976-1983 Bjarne Nielsen
1983-1984 Kaj Andersen
1984-1991 Ole Jensen
1992-1993 Kaj Andersen
1994-1996 Per Hanfgarn
1997-1998 Lars Andersen
1998-1999 Jan Sørensen
1999-2001 Jesper Nielsen
2001-2002 Per Hanfgarn
2002-2003 Per Andersen
2003-2006 Jørgen Jensen
2007- Flemming Rytter


RB'41 Venners Historie

Ryslinge Boldklub fik sin støtteforening i 1974. På en stiftende generalforsamling den 28. december 1974 blev den første bestyrelse dannet. Den bestod af Jens Åge Hansen og Ole Jensen fra de aktive spillere, og med Find Damgaard, Johnny Mogensen og Egon Jensen fra boldklubbens bestyrelse. Sidstnævnte blev foreningens første formand.
Denne støtteforening skaffede igennem årene mange penge til klubbens ungdomsarbejde ved at holde ugentlige andespil, og om sommeren loppemarked i forbindelse med byfesten.
Den 10. april 1980 omdannedes støtteforeningen til den nuværende Ryslinge Boldklub's Venner. Denne første bestyrelse fik en sammensætning med Preben Rasmussen som formand samt Vagn Nielsen, Erling Larsson, Else Nielsen, Henning Petersen, Leif Hansen og Ib Andersen som bestyrelsesmedlemmer.
De første aktiviteter blev fremskaffet af sponsorer til reklameskilte på kampbanen, børnedyrskuer samt kuvertlotteri. Spillegilder var også med til at give en god omsætning de første år, men da der rundt omkring på Fyn blev etableret Tv-bingo, blev resultatet, at man stoppede med denne aktivitet i 1988.
En af de sidste aktiviteter er deltagelse på de årlige Midtfynsfestivaler, tips til 1.holds kampene og ikke mindst sportsugen, også kaldet Midtfynsfesten, er et årligt tilbagevendende arrangement til stor glæde for alle aldersklasser i byen.
Dame/pige fodbold i RB41
I 1972 tog FBU for første gang dame/pigefodbold på programmet. Allerede fra den spæde start har vi været med til at præge denne gren af fodboldspillet. Den store motor i klubben var dengang vore 2 tidligere formænd Ejner Nielsen og Find Damgaard. Ejner gik meget ind for damefodbold, og de første 10-12 år var han til stede hver gang damerne trænede og kørte desuden med ud til samtlige kampe. Han var en stor støtte for holdet.
I 1973 tilmelder vi for første gang på seniorplan hold i den officielle turnering, med et hold i serie 2, og allerede i 1978 har det store arbejde båret frugt, idet holdet rykkede op i serie 1. I sæsonen 1978 sluttede damerne på en delt 1. plads, á point med Årslev og med en målscore på 79-15.
I 1975 kommer vi med på ungdomsplan og tilmelder et hold i junior A, som senere er udvidet til piger og microputter. Igennem alle årene har der altid været et fantastisk godt sammenhold og kammeratskab i denne afdeling.
I sæsonen 1999 startede klubben et samarbejde med Gislev's dameafdeling. Dette udmyndigede sig i et 11-mandshold, som hurtigt rykkede op i serie 1. Efter ét år i serie 1, rykkede de op i Fynsserien, hvor de spillede indtil holdet blev opløst i foråret 2002. Der var ikke nok spillere til at der kunne stilles hold.
I dag (2003) er der de små piger på vej til at skabe en bæredygtigt pige/dameafdeling med tiden. Således at der med tiden igen bliver et dame senior 11mandshold, og at der hele tiden kommer nye kræfter op. Det var det der gik galt i foråret 2002.

Ungdom's fodbold gennem årene
Ungdomsfodbold har været en naturlig del af klubben lige fra dens start. Der har gennem årene været meget flotte resultater i disse rækker, og der er stadig flot medlemstilgang og stadig gode resultater.
Klubben kan i dag stille mindst ét hold i alle ungdomsrækker og kan derfor tilbyde fodbold for næsten alle piger og drenge. Nogle af rækkerne er dog i samarbejde med Gislev, så der kan stilles 11mandshold.

Luk