Menu

Om Boldklubbens venner

Ryslinge Boldklubs Venner er en støtteorganisation til RB41 som hovedsageligt støtter ungdomsarbejdet med fodbold i Ryslinge, men også seniorarbejdet.

Vi laver arrangementer, udlejer telte og pølsevogn, samt finder sponsorer til både, bandereklamer og spilletrøjer.

Ryslinge Boldklubs Venner

v/ Formand Bjarne Rasmussen

Aavej 3

5856 Ryslinge

Tlf.: 2452 0554

Mail: damhave17b@gmail.com

Web: www.ryslingeboldklub.dk

CVR nr. 76828210 

Konto Andelskassen, Ringe afdeling

Reg. 5961 Kontonummer 1074002

Luk